Η Leader transport & logistic services, αναλαμβάνει το έργο της αποθήκευσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της, που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, προσφέροντας υπηρεσίες logistics διεθνών standards.

● εκφόρτωση και αποθήκευση των εμπορευμάτων από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού

● διαχείριση των εμπορευμάτων μέχρι την φόρτωση τους για διανομή

● ασφάλιση εμπορευμάτων

● εκτελωνισμό εμπορευμάτων

● παραλαβή και έλεγχο εμπορευμάτων σε καθημερινή βάση

● συσκευασία εμπορευμάτων

● διανομή εμπορευμάτων (βλέπε menu ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)