Διεύθυνση

LEADER Transport Company
Θέση Βελανιδιά Πανούση,
Ασπρόπυργος
19300
Τηλ.:  210 5582852
210 5576649
210 5787127
Fax:   210 5576648